Contact | Vinh Cat Gia Company Limited
Address : 161A (a part) - 163 - 165 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone : (+84-28) 3920 9672
Fax : (+84-28) 3920 8943
Email : sales@babylonapartment.com
Đã đăng ký với bộ công thương
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0311903660, Ngày cấp : 31/07/2012, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2017
Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM