Join Us
join_us_570x380

 

Have you decided you're ready to be a part of Babylon Serviced Apartment? Show us you're the one we need and doors open everywhere: your dream job could be waiting for you (right now!)
 

 

Đã đăng ký với bộ công thương
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0311903660, Ngày cấp : 31/07/2012, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2017
Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM