Offer_banner 1

Offers

Summer Sale - Now Live
Our Summer Flash Sale is live! Book direct before 01 July and save up to 25% for stays between 7 July and 10 September. Book anywhere else and you´ll overpay. Special negotiated room rate regardless term of staying.
Đã đăng ký với bộ công thương
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0311903660, Ngày cấp : 31/07/2012, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2017
Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM