Liên hệ | Công ty TNHH Vĩnh Cát Gia
Địa chỉ : 161A (1 phần) - 163 - 165 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : (+84-28) 3920 9672
Fax : (+84-28) 3920 8943
Email : sales@babylonapartment.com
Đã đăng ký với bộ công thương
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0311903660, Ngày cấp : 31/07/2012, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2017
Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM