Tuyển dụng
join_us_570x380

 

TUYỂN DỤNG

Bạn đã sẵn sàng gia nhập đội ngũ Căn hộ Dịch vụ Babylon? Hãy cho chúng tôi thấy bạn là người chúng tôi cần và cánh cổng cơ hội sẽ rộng mở trước mắt bạn: Công việc trong mơ có thể đang chờ đợi bạn (ngay bây giờ!)
 

 

Đã đăng ký với bộ công thương
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0311903660, Ngày cấp : 31/07/2012, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2017
Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM