APARTMENT FOR RENT
District 1, District 2 & District 7, HCMC
BABYLON GOLDEN VIEW 19.04
BABYLON GOLDEN VIEW 19.04
MIDTOWN C3.01 -  Symphony M6  (view: internal area)
MIDTOWN C3.01 -  Symphony M6 (view: internal area)
MIDTOWN C3.02 – Symphony M6 (view: Sakura park & riverside)
MIDTOWN C3.02 – Symphony M6 (view: Sakura park & riverside)
BMC 16.03
BMC 16.03
NAM PHÚC LE JARDIN A7.04
NAM PHÚC LE JARDIN A7.04
SALA D15.02
SALA D15.02
SALA C10.06
SALA C10.06
NAM PHÚC LE JARDIN A7.03
NAM PHÚC LE JARDIN A7.03
BMC 16.04
BMC 16.04
RIVERSIDE ED4-3
RIVERSIDE ED4-3
RIVERSIDE ED5-3
RIVERSIDE ED5-3
VILLA MỸ GIA A2-02
VILLA MỸ GIA A2-02
VILLA MỸ GIA A1-01
VILLA MỸ GIA A1-01
HOUSE ON 3/2 STREET, DISTRICT 11
HOUSE ON 3/2 STREET, DISTRICT 11
Đã đăng ký với bộ công thương
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0311903660, Ngày cấp : 31/07/2012, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2017
Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM