APARTMENT FOR RENT
District 1, District 2 & District 7, HCMC
BMC 16.03
BMC 16.03
RIVERSIDE ED4-3
RIVERSIDE ED4-3
HOUSE ON 3/2 STREET, DISTRICT 11
HOUSE ON 3/2 STREET, DISTRICT 11
Đã đăng ký với bộ công thương
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0311903660, Ngày cấp : 31/07/2012, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2017
Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM